Khách hàng CƠ QUAN Vạn Mỹ >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ubnd Phường Vạn Mỹ4 Vạn Mỹ, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
2Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền289, Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
3Phòng Khám Đa Khoa Phạm Trí Phương65, Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
4Hợp Tác Xã Lao Động34/317, Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1 anh ngữ quốc tế pec - 299 đà nẵng, vạn mỹ299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04217
2 ngoại ngữ anh việt146, Đường Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam