Khách hàng CƠ QUAN Thành Tô >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Đảng ủy - UBND phường Thành Tô60 Đông An, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng
2Công An Phường Thành Tô618 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng
3Thanh Tra Quận Hải AnỦy Ban Nhân Dân Quận Hải An, Trung Hành, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành Phố, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1MẦM NON LINH TRANGNgõ 618 NGT,Hải An, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Vietnam
2MẦM NON SAO MAI800 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Vietnam
3Trường Tiểu học Thành Tô60 Đông An, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
4Phường Thành tô99 Nguyễn Văn Hới, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 18000, Việt Nam
5phường thành tôRPCC+H6J, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam