Khách hàng CƠ QUAN Thanh Sơn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Sơn, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Thanh Sơn, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Thanh sơn kiến thụy Hải PhòngPMV7+7HP, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
2Trường Tiểu học Xã Thanh SơnPMW8+P2X, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
3Trạm Y Tế Xã Thanh Sơn33, Đường 402, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
4Trường THCS Xã Thanh SơnPMW8+F4W, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
5Phòng Khám Đa Khoa Thanh Hương98, Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Thanh Sơn, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ngoại ngữ CADEN Hải PhòngPMQ6+MJM, ĐH404, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
2 ANH NGỮ QUỐC TẾ DMECPMR6+QHR, Mạc Thái Tổ, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
3 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN KIẾN THỤYThanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng