Khách hàng CƠ QUAN Tân Viên >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tân Viên, H. An Lão, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Tân Viên, H. An Lão, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Trạm Y Tế Xã Tân ViênQHM6+F85, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng
2Trung Tâm Y Tế Huyện An Lão Trạm Y Tế Xã Tân ViênTân Viên, An Lão, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Tân Viên, H. An Lão, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Trường tiểu học Tân ViênQHP5+7QJ, ĐT302, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
2Trường THCS Tân ViênQHP5+4P3, ĐT362, Tân Viên, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam