Khách hàng CƠ QUAN Mỹ Đồng >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Mỹ Đồng, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Mỹ Đồng, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ubnd Xã Mỹ Đồng115 ĐT352, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Phòng Khám Phụ KhoaWPQF+P2R, Thôn, My Đông, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Trạm Y Tế Xã Mỹ ĐồngWJQJ+H98, ĐT352, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Mỹ Đồng, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1 ngoại ngữ new way83 ĐT352, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam