Khách hàng CƠ QUAN Lập Lễ >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lập Lễ, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Lập Lễ, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ủy ban nhân dân xã Lập LễWP5Q+399, Đường Trưỡng, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Quán sửa xe cắt tóc Khánh NgaWP4P+W39, Đường Hương, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Trạm Y tế xã Lập LễWP4P+473, Thôn Bảo Kiếm, Xã Lập Lễ, Huyện Thủy Nguyên, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Lập Lễ, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ