Khách hàng CƠ QUAN Kỳ Sơn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Kỳ Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Kỳ Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Kỳ SơnXJQ3+35G, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Thủy Nguyên, Hải Phòng2H2X+H92, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Trường Tiểu học Kỳ SơnXJP4+M58, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
4Trường THCS Kỳ SơnXJP3+98R, ĐT352, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Kỳ Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ