Khách hàng CƠ QUAN Hữu Bằng >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Hữu Bằng, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Hữu Bằng, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Hữu BằngQM64+592, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng
2Trạm Y Tế Xã Hữu Bằng Huyện Kiến ThụyHữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Hữu Bằng, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ