Khách hàng CƠ QUAN Đổng Quốc Bình >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ủy Ban Nhân Dân Phường Đồng Quốc Bình15 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
2Công Ty Tsun36 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
3Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm5/A9, Đồng Tâm, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1mầm non 20/10Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
2học thực tế clc72 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
3anh ngữ amaĐổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hai Phong, Vietnam
4faculty of training and retraining-hai phong university2 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam
5 tiểu học lê hồng phongRMQW+3X2, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
6trường chính trị tô hiệu1 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 04065, Việt Nam
7đổng quốc bìnhĐổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam