Khách hàng CƠ QUAN Đồ Sơn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Quận Đồ Sơn, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND Phường Ngọc XuyênPQ8J+2JX, Suối Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng
2UBND Phuong Hop Duc, Do Son, Hai PhongPPRP+XX4, Đức Hậu, Đồ Sơn, Hải Phòng
3Uỷ ban nhân dân phường Bàng LaPP5Q+3WH, Tiểu Bàng, Đồ Sơn, Hải Phòng
4Phường Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải phòngPQ8Q+CJ4, Sơn Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng
5Công An Phường Hải Sơn25 Nguyễn Hữu Cầu, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Quận Đồ Sơn, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1 bồi dưỡng nghiệp vụ đồ sơn2 Lý Thánh Tông, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
2 hoạt động hè thanh thiếu nhi hải phòngMQPV+7HF, Khu, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
3 hoạt động hè thiếu nhi hải phòngKhu du lịch Đồ Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam