Khách hàng CƠ QUAN Đại Thắng >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đại Thắng, H. Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Đại Thắng, H. Tiên Lãng, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Đại ThắngQGP3+GFJ, Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
2Trạm y tế Xã Đại ThắngQGM5+GGP, Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
3Trạm Y Tế Xã Đại ThắngĐại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Đại Thắng, H. Tiên Lãng, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ