Khách hàng CƠ QUAN Cầu Tre >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1ủy Ban Nhân Dân Phường Cầu Tre311 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
2Nga veterinary clinic ( bác sĩ thú y Nga )266 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Trung Tâm Anh Ngữ MES - Tiếng Anh Trẻ Em Hải Phòng Hải Phòng258 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
2Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ - Trường Đại học Hải Phòng246A Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
3Cầu TreCầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam