DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Vạn Sơn, Viện kiểm sát nhân dân quận Đồ Sơn, Trung đoàn 50, Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 1, Trạm Y Tế Phường Hải Sơn,

 

Ubnd Phường Vạn Sơn

Địa chỉ: 75 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3861 372
Ubnd Phường Vạn Sơn

Viện kiểm sát nhân dân quận Đồ Sơn

Địa chỉ: 9 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3861 409
Viện kiểm sát nhân dân quận Đồ Sơn

Trung đoàn 50

Địa chỉ: 4 Sơn Hải, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 1

Địa chỉ: 83 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3861 210
Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 1

Trạm Y Tế Phường Hải Sơn

Địa chỉ: 18 Nguyễn Hữu Cầu, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map