DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Vạn Mỹ, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền, Phòng Khám Đa Khoa Phạm Trí Phương, Hợp Tác Xã Lao Động,

 

Ubnd Phường Vạn Mỹ

Địa chỉ: 4 Vạn Mỹ, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền

Địa chỉ: 289, Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 091 431 83 20

Phòng Khám Đa Khoa Phạm Trí Phương

Địa chỉ: 65, Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 090 326 97 19

Hợp Tác Xã Lao Động

Địa chỉ: 34/317, Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3564 392

Place data by Google map