DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

ủy Ban Nhân Dân Phường Vạn Hương, Du lịch Đồ Sơn, Công An Phường Vạn Hương, Công an phường Vạn Hương, Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng, Trạm Y Tế Phường Vạn Hương,

 

ủy Ban Nhân Dân Phường Vạn Hương

Địa chỉ: Khu du lịch Đồ Sơn, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3861 158
ủy Ban Nhân Dân Phường Vạn Hương

Du lịch Đồ Sơn

Địa chỉ: MQVR+7G3, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng 05000, Việt Nam
Điện thoại:

Công An Phường Vạn Hương

Địa chỉ: 3 Vạn Hoa, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công an phường Vạn Hương

Địa chỉ: 169 Đương Nghè, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng

Địa chỉ: PQ2Q+653, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 098 435 29 50
Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Hải Phòng

Trạm Y Tế Phường Vạn Hương

Địa chỉ: Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map