DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tú Sơn, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn, tú sơn kiến thuy hải phòng, Trạm Y Tế Xã Tú Sơn Huyện Kiến Thụy, Bệnh viện Đa khoa Kiến Thuỵ cơ sở II, Bệnh viện đa khoa Tú Sơn,

 

Ủy ban nhân dân xã Tú Sơn

Địa chỉ: PPF7+33H, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

tú sơn kiến thuy hải phòng

Địa chỉ: PPC9+72G, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Tú Sơn Huyện Kiến Thụy

Địa chỉ: Hồi Xuân, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3560 168
Trạm Y Tế Xã Tú Sơn Huyện Kiến Thụy

Bệnh viện Đa khoa Kiến Thuỵ cơ sở II

Địa chỉ: PP7H+H8F, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại:

Bệnh viện đa khoa Tú Sơn

Địa chỉ: PP7H+GG6, ĐT361, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 090 622 48 18

Place data by Google map