DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Trung Lập, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng

Đình Cung Chúc, Trường Tiểu Học Đồng Minh, Trạm y tế xã Trung Lập,

 

Đình Cung Chúc

Địa chỉ: PFC6+CV4, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Đồng Minh

Địa chỉ: MFV7+XWG, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3884 598
Trường Tiểu Học Đồng Minh

Trạm y tế xã Trung Lập

Địa chỉ: PF57+Q7R, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map