Khách hàng CƠ QUAN Trung Lập >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Trung Lập, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Trung Lập, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Đình Cung ChúcPFC6+CV4, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
2Trường Tiểu Học Đồng MinhMFV7+XWG, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
3Trạm y tế xã Trung LậpPF57+Q7R, Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Trung Lập, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ