Khách hàng CƠ QUAN Trung Hà >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Trung Hà, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Trung Hà, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND xã Trung HàWPM3+Q38, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng
2Phòng Khám Đa Khoa Trung HàWPJ2+9QR, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng
3Trạm Y Tế Xã Trung HàWPM2+9X6, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Trung Hà, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ