DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Trung Hà, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

UBND xã Trung Hà, Phòng Khám Đa Khoa Trung Hà, Trạm Y Tế Xã Trung Hà,

 

UBND xã Trung Hà

Địa chỉ: WPM3+Q38, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3874 481
UBND xã Trung Hà

Phòng Khám Đa Khoa Trung Hà

Địa chỉ: WPJ2+9QR, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3649 925
Phòng Khám Đa Khoa Trung Hà

Trạm Y Tế Xã Trung Hà

Địa chỉ: WPM2+9X6, Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3774 596
Trạm Y Tế Xã Trung Hà

Place data by Google map