DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Tp. Hải Phòng

UBND quận Kiến An, UBND Phường Trần Thành Ngọ, UBND phường Bắc Sơn, Trung Tâm Y Tế quận Kiến An, Trạm Y Tế Phường Bắc Sơn, Phòng Chẩn Trị Y Học Thái An Long, Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Hoàng Quốc Việt,

 

UBND quận Kiến An

Địa chỉ: 2 Cao Toàn, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND Phường Trần Thành Ngọ

Địa chỉ: 234 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3876 492
UBND Phường Trần Thành Ngọ

UBND phường Bắc Sơn

Địa chỉ: 422 Đ. Lê Duẩn, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3876 416
UBND phường Bắc Sơn

Trung Tâm Y Tế quận Kiến An

Địa chỉ: 360 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Bắc Sơn

Địa chỉ: 430 Đ. Lê Duẩn, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Chẩn Trị Y Học Thái An Long

Địa chỉ: 19 Lê Quốc Uy, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3876 983

Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ: 47 Hoàng Quốc Việt, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 2242 089

Place data by Google map