Khách hàng CƠ QUAN Trần Nguyên Hãn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1UBND phường Trần Nguyên Hãn79 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
2UBND Phường Niệm Nghĩa290 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
3Trạm Y Tế Phường Niệm NghĩaTrần Nguyên Hãn 180000, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 180000
4Phòng Khám Nội Tổng Hợp281 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000
5Phòng Khám Chuyên Khoa NhiRMXC+P5V, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1VẬN TẢI PHÁT6 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
2PARAGON231 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
3APAX LEADERS HẢI PHÒNG 3Bach Dang Tower, Tầng 4 Tòa Nhà, 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
4TOP ENGLISH113 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
5MyEnglish Center377 P. Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
6Salon340 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
7Trung tâm đào tạo Hải Phòng271 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
8Trung tâm Ngoại ngữ Berlin266 P. Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
9Trung Tâm Ngoại Ngữ Glory 263E Trần Nguyên Hãn263E P. Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam