DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

UBND phường Trần Nguyên Hãn, UBND Phường Niệm Nghĩa, Trạm Y Tế Phường Niệm Nghĩa, Phòng Khám Nội Tổng Hợp, Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi,

 

UBND phường Trần Nguyên Hãn

Địa chỉ: 79 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3717 013

UBND Phường Niệm Nghĩa

Địa chỉ: 290 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Niệm Nghĩa

Địa chỉ: Trần Nguyên Hãn 180000, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3700 023

Phòng Khám Nội Tổng Hợp

Địa chỉ: 281 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 091 250 76 94

Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi

Địa chỉ: RMXC+P5V, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 098 914 18 57

Place data by Google map