DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Trân Châu, H. Cát Hải, Tp. Hải Phòng

Vườn Quốc Gia Cát Bà, UBND xã Trân Châu, Trạm Y Tế Xã Trân Châu,

 

Vườn Quốc Gia Cát Bà

Địa chỉ: Đường xuyên đảo Cát Bà, Trân Châu, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3688 981
Vườn Quốc Gia Cát Bà

UBND xã Trân Châu

Địa chỉ: Q226+WFF, ĐT356, Trân Châu, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Trân Châu

Địa chỉ: Q227+XMW, ĐT356, Trân Châu, Cát Hải, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map