DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Trại Chuối, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

UBND Phường Trại Chuối, Chợ Trại Chuối, Công An phường Trại Chuối, Trạm Y Tế Phường Trại Chuối, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Bảo Minh Đường,

 

UBND Phường Trại Chuối

Địa chỉ: 6 Núi Voi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Chợ Trại Chuối

Địa chỉ: 57C74 Cử Bình, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công An phường Trại Chuối

Địa chỉ: 9C35 Đốc Tít, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Trại Chuối

Địa chỉ: 54 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3537 210

Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Bảo Minh Đường

Địa chỉ: 228 Bãi Sậy, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3536 464

Place data by Google map