DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tiên Thắng, H. Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

ủy Ban Nhân Dân Xã Tiên Thắng, Ủy Ban Nhân Dân Xã Tiên Thắng, Trạm Y Tế Xã Quang Phục Huyện Tiên Lãng,

 

ủy Ban Nhân Dân Xã Tiên Thắng

Địa chỉ: MJRC+7M5, Unnamed Road, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy Ban Nhân Dân Xã Tiên Thắng

Địa chỉ: MJRC+78J, Lộc Trù, Tiên Lãng, Tiên Thắng Tiên Lãng Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Quang Phục Huyện Tiên Lãng

Địa chỉ: Lộc Trù, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3583 533

Place data by Google map