DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tiên Minh, H. Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng

Công an xã Toàn Thắng, UBND xã Tiên Minh, Trạm y tế xã Tiên Minh,

 

Công an xã Toàn Thắng

Địa chỉ: Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Tiên Minh

Địa chỉ: MJJ2+7MM, Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế xã Tiên Minh

Địa chỉ: MJJ2+8PF, Unnamed Road, Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map