DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thuỷ Triều, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

ủy Ban Nhân Dân Xã Thủy Triều, Bác sĩ Đỗ Thị Thúy Hồng, Phòng khám & Kính mắt Việt Tiệp 08.38.36.38.36,

 

ủy Ban Nhân Dân Xã Thủy Triều

Địa chỉ: Tuy Lạc, Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bác sĩ Đỗ Thị Thúy Hồng

Địa chỉ: WPM4+CXV, ĐT359, Thuỷ Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0838 363 836

Phòng khám & Kính mắt Việt Tiệp 08.38.36.38.36

Địa chỉ: WPM4+CXV, ĐT359, Thuỷ Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0838 363 836

Place data by Google map