DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thuỷ Sơn, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

UBND xã Thủy Sơn, Tòa Án Nhân Dân Huyện Thủy Nguyên, Công An Huyện Thủy Nguyên, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Thủy Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, Bảo Hiểm Xã Hội Quận Thủy Nguyên, Trung Tâm Y Tế Thủy Nguyên, Điện Lực Thủy Nguyên, Chi Cục Thuế Huyện Thủy Nguyên, Trung Tâm Uống Thuốc Methanol Hải Phòng, Trung tâm điều trị HIV/AIDS, Trạm Y Tế Xã Thủy Sơn, Phòng Khám Nha Hải Phòng, Khoa Khám Bệnh - BVĐK Thủy Nguyên, Phòng khám thú cưng,

 

UBND xã Thủy Sơn

Địa chỉ: WM99+RP9, 25 Tháng 10, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công An Huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: WM99+W9V, Đường 25 - 10, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên

Địa chỉ: WMF7+24F, TL 351, ĐT351, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3642 001
Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên

Bảo Hiểm Xã Hội Quận Thủy Nguyên

Địa chỉ: WMC8+7CX, 25 Tháng 10, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3874 478
Bảo Hiểm Xã Hội Quận Thủy Nguyên

Trung Tâm Y Tế Thủy Nguyên

Địa chỉ: thôn 5, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3612 157
Trung Tâm Y Tế Thủy Nguyên

Điện Lực Thủy Nguyên

Địa chỉ: WMC9+H7J, 25 Tháng 10, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 090 491 18 61
Điện Lực Thủy Nguyên

Chi Cục Thuế Huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: WMC9+44G, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3642 687
Chi Cục Thuế Huyện Thủy Nguyên

Trung Tâm Uống Thuốc Methanol Hải Phòng

Địa chỉ: WM89+GFQ, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Trung tâm điều trị HIV/AIDS

Địa chỉ: WM89+GCR, 352, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Thủy Sơn

Địa chỉ: 4, Thôn Lâu Trại, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Nha Hải Phòng

Địa chỉ: WM88+X6C, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 090 463 40 45

Khoa Khám Bệnh - BVĐK Thủy Nguyên

Địa chỉ: WMF7+24F, ĐT351, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3642 001

Phòng khám thú cưng

Địa chỉ: ĐT359, Thuỷ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map