DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thuỷ Đường, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

UBND xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Ubnd Xã Thủy Đường, Phòng Khám Tư Nhân, Phòng Khám Răng Hàm Mặt Mạnh Huy,

 

UBND xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Địa chỉ: WMFM+249, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Xã Thủy Đường

Địa chỉ: WMCJ+RV9, Thủy Đường, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Khám Tư Nhân

Địa chỉ: 142 Bạch Đằng, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0855 366 986

Phòng Khám Răng Hàm Mặt Mạnh Huy

Địa chỉ: 47, Tỉnh Lộ 359, Phố Mới, Xã Thủy Đường, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 090 408 34 59

Place data by Google map