DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

UBND phường Thượng Lý, Thượng Lý, Công an phường Thượng Lý, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phan Bội Châu, Phòng Y Học Cổ Truyền Minh Châu, Nha Khoa Omega Hải Phòng, Văn Phòng TQ,

 

UBND phường Thượng Lý

Địa chỉ: 65 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Thượng Lý

Địa chỉ: Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công an phường Thượng Lý

Địa chỉ: 203 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3525 224
Công an phường Thượng Lý

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Phan Bội Châu

Địa chỉ: 20 Đình Hạ, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Y Học Cổ Truyền Minh Châu

Địa chỉ: 91 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3821 975

Nha Khoa Omega Hải Phòng

Địa chỉ: 01-25 Vinhome Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Văn Phòng TQ

Địa chỉ: 11, Hùng Duệ Vương, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 097 582 59 83

Place data by Google map