DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thiên Hương, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

UBND xã Thiên Hương, Phòng Khám Tâm An, Trạm Y Tế Xã Thiên Hương Huyện Thủy Nguyên, Phòng Khám Tổng Hợp,

 

UBND xã Thiên Hương

Địa chỉ: WJFV+3V7, Đường tỉnh 351, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Khám Tâm An

Địa chỉ: WJCW+234, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 097 981 35 68

Trạm Y Tế Xã Thiên Hương Huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: Thôn Trịnh Xá, Xã Thiên Hương, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 573 139
Trạm Y Tế Xã Thiên Hương Huyện Thủy Nguyên

Phòng Khám Tổng Hợp

Địa chỉ: WJ9W+H37, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 090 444 76 00

Place data by Google map