DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Sơn, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

Thanh sơn kiến thụy Hải Phòng, Trường Tiểu học Xã Thanh Sơn, Trạm Y Tế Xã Thanh Sơn, Trường THCS Xã Thanh Sơn, Phòng Khám Đa Khoa Thanh Hương,

 

Thanh sơn kiến thụy Hải Phòng

Địa chỉ: PMV7+7HP, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu học Xã Thanh Sơn

Địa chỉ: PMW8+P2X, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Thanh Sơn

Địa chỉ: 33, Đường 402, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 093 686 19 00

Trường THCS Xã Thanh Sơn

Địa chỉ: PMW8+F4W, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Khám Đa Khoa Thanh Hương

Địa chỉ: 98, Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3658 389

Place data by Google map