DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thắng Thuỷ, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Xã Thắng Thủy, Trạm Y Tế Xã Thắng Thủy Huyện Vĩnh Bảo,

 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Thắng Thủy

Địa chỉ: PC7J+863, Xã Thắng Thủy, Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng, Thắng Thuỷ, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3884 653
Ủy Ban Nhân Dân Xã Thắng Thủy

Trạm Y Tế Xã Thắng Thủy Huyện Vĩnh Bảo

Địa chỉ: PCCM+78X, Thắng Thuỷ, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 884 823

Place data by Google map