DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tân Tiến, H. An Dương, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Tiến, Phòng khám đa khoa TRÀNG AN, Nha khoa Tâm Phúc Quán Toan, Hợp Tác Xã Thương Bệnh Binh Và Người Tàn Tật Hưng Thương,

 

Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Tiến

Địa chỉ: VHVJ+992, Đường Không Tên, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng khám đa khoa TRÀNG AN

Địa chỉ: cổng phụ, Nomura, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 093 223 46 88
Phòng khám đa khoa TRÀNG AN

Nha khoa Tâm Phúc Quán Toan

Địa chỉ: Gần Cổng Phụ Nomura, Đ. Hùng Vương, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 096 888 05 20
Nha khoa Tâm Phúc Quán Toan

Hợp Tác Xã Thương Bệnh Binh Và Người Tàn Tật Hưng Thương

Địa chỉ: VHXJ+Q8H, Thôn Nam Hòa, Xã An Hưng, Huyện An Dương, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3771 238

Place data by Google map