DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tân Dân, H. An Lão, Tp. Hải Phòng

Tân Dân, Trường THCS Tân Dân, Bãi rác Tân Dân,

 

Tân Dân

Địa chỉ: Tân Dân, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trường THCS Tân Dân

Địa chỉ: RH3F+JG2, Tan Dan Commune, An Lao District, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3872 390
Trường THCS Tân Dân

Bãi rác Tân Dân

Địa chỉ: RH6F+C8J, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map