DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tam Hưng, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Hưng, Xóm 5 Tam Hưng, Tạm Y Tế Tam Hưng, THỊNH HARSALON VIỆN TẠO MẪU TÓC, Phòng Khám Đa Khoa Nam Triệu,

 

ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Hưng

Địa chỉ: Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Xóm 5 Tam Hưng

Địa chỉ: WQM6+4PM, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tạm Y Tế Tam Hưng

Địa chỉ: WQP5+C2W, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

THỊNH HARSALON VIỆN TẠO MẪU TÓC

Địa chỉ: WQP6+Q32, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 093 156 86 87
THỊNH HARSALON VIỆN TẠO MẪU TÓC

Phòng Khám Đa Khoa Nam Triệu

Địa chỉ: WQQ6+6P5, Đường 10 Cũ, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map