DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tam Đa, H. Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng

Ủy ban nhân dân xã Tam Đa, Trường tiểu học xã Tam Đa,

 

Ủy ban nhân dân xã Tam Đa

Địa chỉ: MFGX+JR8, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trường tiểu học xã Tam Đa

Địa chỉ: MFGX+RPF, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 684 824
Trường tiểu học xã Tam Đa

Place data by Google map