DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

UBND Quận Hồng Bàng, Trung Tâm Chính Trị–Hành Chính Quận Hồng Bàng, Health Station Of So Dau Ward, Trạm Y Tế Phường Sở Dầu, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp NAM Y AN TÂM, Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi,

 

UBND Quận Hồng Bàng

Địa chỉ: Số 6 Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3745 007
UBND Quận Hồng Bàng

Trung Tâm Chính Trị–Hành Chính Quận Hồng Bàng

Địa chỉ: VM74+PGF, Đ. Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Health Station Of So Dau Ward

Địa chỉ: 119, Ha Noi Street, So Dau Ward, Hong Bang District, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3528 975

Trạm Y Tế Phường Sở Dầu

Địa chỉ: 119 Hà Nội - Hải Phòng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp NAM Y AN TÂM

Địa chỉ: 37 Quang Đàm, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 097 626 88 48
Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp NAM Y AN TÂM

Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi

Địa chỉ: VM93+W4W, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 093 229 12 85

Place data by Google map