DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Quang Trung, Ubnd Phường Phan Bội Châu, Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hồng Bàng, Bệnh viện Kỳ Đồng, Khoa An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Trung Tâm Y Tế Khoa Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản, Điểm Tiếp Nhận Và Trả Kết Quả Hiện Đại, Trung Tâm Thông Tin Cổ Động,

 

Ubnd Phường Quang Trung

Địa chỉ: 48-49 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Phường Phan Bội Châu

Địa chỉ: 110 Quang Trung, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3838 669
Ubnd Phường Phan Bội Châu

Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hồng Bàng

Địa chỉ: 34 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3838 407
Bệnh Viện Đa Khoa Quận Hồng Bàng

Bệnh viện Kỳ Đồng

Địa chỉ: 24 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Khoa An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Địa chỉ: 56 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3532 699

Trung Tâm Y Tế Khoa Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản

Địa chỉ: 50 P. Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3532 064

Điểm Tiếp Nhận Và Trả Kết Quả Hiện Đại

Địa chỉ: 117, Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3838 669

Trung Tâm Thông Tin Cổ Động

Địa chỉ: 164, Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3838 895

Place data by Google map