DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Quảng Thanh, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Trung Tâm Y Tế Thủy Nguyên - Cơ Sở 2, Bệnh viện đa khoa Quảng Thanh cơ sở 2, Trạm y tế xã Quảng Thanh,

 

Trung Tâm Y Tế Thủy Nguyên - Cơ Sở 2

Địa chỉ: XJ85+9MF, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Bệnh viện đa khoa Quảng Thanh cơ sở 2

Địa chỉ: XJ85+9J4, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Trạm y tế xã Quảng Thanh

Địa chỉ: XJ95+5J7, Unnamed Road, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map