DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Phường Quán Toan, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Quán Toan, Dịch Vụ Y Tế, Trạm Y Tế Quán Toan, Phòng Chẩn Trị Y Học, Phòng Khám Bệnh Tiến Đạt, Phòng Khám BS Mây, Công Ty TNHH Môi Trường Thiên Hà,

 

Ủy Ban Nhân Dân Phường Quán Toan

Địa chỉ: 86 Quốc Lộ 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3850 122
Ủy Ban Nhân Dân Phường Quán Toan

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Quán Toan

Địa chỉ: Số 86 QL5, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Dịch Vụ Y Tế

Địa chỉ: 100, Đường Hải Triều, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 098 776 92 21

Trạm Y Tế Quán Toan

Địa chỉ: 1 Quán Toan 1, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 090 444 76 96
Trạm Y Tế Quán Toan

Phòng Chẩn Trị Y Học

Địa chỉ: 12 Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3748 663

Phòng Khám Bệnh Tiến Đạt

Địa chỉ: Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám BS Mây

Địa chỉ: 10 Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3748 622

Công Ty TNHH Môi Trường Thiên Hà

Địa chỉ: Số 230, Đường 5 Cũ, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3282 609

Place data by Google map