DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Tp. Hải Phòng

UBND Phường Phù Liễn, Bệnh viện Kiến An, Trạm Y Tế Phường Phù Liễn, Bệnh Viện Trẻ Em Hải Phòng, Hai Phong Pulmonary Tuberculosis Hospital, Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt Bs Trịnh Văn Hiểu, Phòng Khám BS Vũ Đức Thuần, Phòng Khám Sản Khoa Hoàng Hiền, Phòng Khám 118, Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi,

 

UBND Phường Phù Liễn

Địa chỉ: 130 Quy Tức, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh viện Kiến An

Địa chỉ: 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3876 239
Bệnh viện Kiến An

Trạm Y Tế Phường Phù Liễn

Địa chỉ: 203 Đường Ưu Úc, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại:

Bệnh Viện Trẻ Em Hải Phòng

Địa chỉ: 35 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại:

Hai Phong Pulmonary Tuberculosis Hospital

Địa chỉ: 3 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3691 367

Phòng Khám Chuyên Khoa Mắt Bs Trịnh Văn Hiểu

Địa chỉ: 43 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 091 202 05 35

Phòng Khám BS Vũ Đức Thuần

Địa chỉ: 176 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 091 200 75 21

Phòng Khám Sản Khoa Hoàng Hiền

Địa chỉ: 112 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 091 301 67 95
Phòng Khám Sản Khoa Hoàng Hiền

Phòng Khám 118

Địa chỉ: 138 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3876 671

Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi

Địa chỉ: Lê Khắc Cẩn, Phường Phù Liễn 180000, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0225 3790 196

Place data by Google map