DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Phạm Hồng Thái, Ủy Ban Nhân Dân Quận Hồng Bàng, Trạm Y Tế Phường Phan Bội Châu,

 

Ubnd Phường Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: 23 Ký Con, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3838 625
Ubnd Phường Phạm Hồng Thái

Ủy Ban Nhân Dân Quận Hồng Bàng

Địa chỉ: 21 Ký Con, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Phan Bội Châu

Địa chỉ: 167 P. Phan Bội Châu, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3240 293

Place data by Google map