DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Phạm Hồng Thái, Trạm Y Tế Phường Phạm Hồng Thái, Công An Phường Phạm Hồng Thái, Bệnh Viện Trẻ Em Hải Phòng,

 

Ubnd Phường Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: 55 Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: 53 Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công An Phường Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: 28 Ký Con, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Trẻ Em Hải Phòng

Địa chỉ: 4 P. Ký Con, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map