Khách hàng CƠ QUAN Phạm Hồng Thái >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ubnd Phường Phạm Hồng Thái55 Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng
2Trạm Y Tế Phường Phạm Hồng Thái53 Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng
3Công An Phường Phạm Hồng Thái28 Ký Con, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng
4Bệnh Viện Trẻ Em Hải Phòng4 P. Ký Con, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Phạm Hồng TháiPhạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam