Khách hàng CƠ QUAN Niệm Nghĩa >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Bệnh viện Quốc tế Green738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
2Phòng Khám Đa Khoa Kỳ ĐồngRMV9+QVV, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
3Cắt bao quy đầu ở Hải Phòng - Bệnh Viện Quốc Tế Hải Phòng736 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
4Phòng Khám Thanh Lan180000 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000
5Phòng Khám Bệnh Ngoại Khoa60 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 180000
6Toà Án Nhân Dân Quận Kiến An72 Vũ Chí Thắng, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ