Khách hàng CƠ QUAN Ngũ Phúc >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Ngũ Phúc, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Ngũ Phúc, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Chùa Danh Lam Cổ Tự, Thôn Xuân Chiếng Xã Ngũ PhúcPJRC+7C4, Unnamed Road, Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng
2Trạm Y tế xã Ngũ PhúcNgũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Xã Ngũ Phúc, H. Kiến Thuỵ, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ