DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Ngũ Lão, H. Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng

Ubnd Xã Ngũ Lão, Trạm y tế, Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Chánh Thiện Hỷ,

 

Ubnd Xã Ngũ Lão

Địa chỉ: WPRH+H7X, ĐT359, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế

Địa chỉ: WPQG+7CX, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại:

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Chánh Thiện Hỷ

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng, Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3661 555

Place data by Google map