DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

Trạm y tế Phường Ngọc Xuyên, Công an phường Ngọc Xuyên, Tòa Án Nhân Dân Quận Đồ Sơn, Trường Tiểu Học Ngọc Xuyên, Hoa Phượng Residence - Khu đô thị mới Ngọc Xuyên, Khu đô thị mới Ngọc Xuyên, Trường mầm non Ngọc Xuyên, Thanh Tra Quận Đồ Sơn, Chùa Tháp Tường Long, Trường Tiểu Học Vạn Hương,

 

Trạm y tế Phường Ngọc Xuyên

Địa chỉ: 353 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Công an phường Ngọc Xuyên

Địa chỉ: 261 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Quận Đồ Sơn

Địa chỉ: 353 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3861 254

Trường Tiểu Học Ngọc Xuyên

Địa chỉ: 20 Đường Thanh Niên, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3862 320
Trường Tiểu Học Ngọc Xuyên

Hoa Phượng Residence - Khu đô thị mới Ngọc Xuyên

Địa chỉ: Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 093 616 88 38
Hoa Phượng Residence - Khu đô thị mới Ngọc Xuyên

Khu đô thị mới Ngọc Xuyên

Địa chỉ: PQGF+56C, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trường mầm non Ngọc Xuyên

Địa chỉ: 27 Đường Thanh Niên, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Thanh Tra Quận Đồ Sơn

Địa chỉ: 242, Lý Thánh Tông, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành Phố, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0313 861 781

Chùa Tháp Tường Long

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Thành Phố, Đồ Sơn, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Tiểu Học Vạn Hương

Địa chỉ: 24, Đường Phạm Ngọc, Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3861 842

Place data by Google map