Khách hàng CƠ QUAN Ngọc Sơn >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Tp. Hải Phòng

DANH SÁCH CƠ QUAN Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ubnd Phường Ngọc Sơn204 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
2Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức136 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
3House of Trọng139 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Danh sách Cơ sở giáo dục Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Tp. Hải PhòngĐịa chỉ
1Ngọc SơnNgọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam