DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Tp. Hải Phòng

Ubnd Phường Ngọc Sơn, Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức, House of Trọng,

 

Ubnd Phường Ngọc Sơn

Địa chỉ: 204 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức

Địa chỉ: 136 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3876 800
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức

House of Trọng

Địa chỉ: 139 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 0399 686 085

Place data by Google map