DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng

Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Đảng Ủy - Ubnd Phường Hải Sơn, Phòng Tư Pháp, Trung tâm y tế quận Đồ Sơn, Trạm Y Tế Phường Ngọc Hải,

 

Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn

Địa chỉ: 195 Lý Thánh Tông, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Đảng Ủy - Ubnd Phường Hải Sơn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3861 146
Đảng Ủy - Ubnd Phường Hải Sơn

Phòng Tư Pháp

Địa chỉ: Số 195 Lý Thánh Tông, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trung tâm y tế quận Đồ Sơn

Địa chỉ: Số 229 Lý Thánh Tông, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Ngọc Hải

Địa chỉ: Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại:

Place data by Google map