DANH SÁCH CƠ QUAN: Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Ủy Ban Nhân Dân Phường Máy Chai, UBND Phường Lạc Viên, Tòa án nhân dân quận Ngô QUYỀN, Đảng ủy - UBND phường Đằng Giang, UBND thị trấn An Lão, Công an huyện An Lão, Trạm Y Tế Phường Máy Chai, Trạm Y Tế Phường Vạn Mỹ, Trạm Y Tế Phường Lạc Viên, Trung Tâm Y Tế Quận Hải An, Bệnh Viện Tâm Thần Mỹ Đức, Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Lê Lai, Phòng Chẩn Trị Y Học Tư Thọ Đường, Phòng Khám Nội Tổng Hợp, Phòng Khám Phục Hồi Chức Năng 22 Vạn Mỹ, Trung Tâm Y Tế Quận Ngô Quyền, Phòng Khám Sản Phụ Khoa BS Phạm Thị Hương, Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Sở Du lịch Hải Phòng, Văn Phòng Thường Trú Vùng Duyên Hải Phía Bắc, Truyền Hình Cáp Ngô Quyền, Bong San company,

 

Ủy Ban Nhân Dân Phường Máy Chai

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

UBND Phường Lạc Viên

Địa chỉ: 46 Lê Lai, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa án nhân dân quận Ngô QUYỀN

Địa chỉ: 30A P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Đảng ủy - UBND phường Đằng Giang

Địa chỉ: RMVX+MRQ, Nam Sơn, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3852 057

UBND thị trấn An Lão

Địa chỉ: số 20 Ngô Quyền, Hoàng Xá, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3872 241
UBND thị trấn An Lão

Công an huyện An Lão

Địa chỉ: 1 Ngô Quyền, TT. An Lão, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3872 231
Công an huyện An Lão

Trạm Y Tế Phường Máy Chai

Địa chỉ: 6 Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3654 587

Trạm Y Tế Phường Vạn Mỹ

Địa chỉ: 321C Đường Đà Nẵng, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3796 081
Trạm Y Tế Phường Vạn Mỹ

Trạm Y Tế Phường Lạc Viên

Địa chỉ: 117 Lạc Xuân Đài, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Quận Hải An

Địa chỉ: 4 Trung Lực, Đằng Lâm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Bệnh Viện Tâm Thần Mỹ Đức

Địa chỉ: Số 508 Đ. Lê Thánh Tông, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Lê Lai

Địa chỉ: 85 Lê Lai, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0385 908 017

Phòng Chẩn Trị Y Học Tư Thọ Đường

Địa chỉ: 222 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3825 455

Phòng Khám Nội Tổng Hợp

Địa chỉ: 12A8, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 090 464 46 44

Phòng Khám Phục Hồi Chức Năng 22 Vạn Mỹ

Địa chỉ: VP76+5M4, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 091 437 32 04

Trung Tâm Y Tế Quận Ngô Quyền

Địa chỉ: 117 Lạc Xuân Đài, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Phòng Khám Sản Phụ Khoa BS Phạm Thị Hương

Địa chỉ: 7/81, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 097 284 29 51

Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

Địa chỉ: 1 P. Phạm Ngũ Lão, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 094 335 95 10
Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

Địa chỉ: 1A Lê Hồng Phong, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3921 870
Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

Sở Du lịch Hải Phòng

Địa chỉ: 72 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại:

Văn Phòng Thường Trú Vùng Duyên Hải Phía Bắc

Địa chỉ: 9A, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 090 893 88 96

Truyền Hình Cáp Ngô Quyền

Địa chỉ: 228 Đ. Lê Thánh Tông, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 1900 6818

Bong San company

Địa chỉ: 71 Ngô Quyền, Má Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 179

Place data by Google map