DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

UBND phường Nghĩa Xá, Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe, Phòng Khám Minh Đức, PHÒNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ ĐÔNG Y, Tập Thể Thương Binh Đoàn Sao Vàng, Visa Nam Phong,

 

UBND phường Nghĩa Xá

Địa chỉ: RMQC+R42, Thiên Lôi, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe

Địa chỉ: 144, Hoàng Minh Thảo, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 091 268 61 15

Phòng Khám Minh Đức

Địa chỉ: Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 0313 858 599

PHÒNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ ĐÔNG Y

Địa chỉ: 55 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại:

Tập Thể Thương Binh Đoàn Sao Vàng

Địa chỉ: RMVF+JCH, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng 180000
Điện thoại: 090 603 27 39

Visa Nam Phong

Địa chỉ: 276 Hoàng Minh Thảo, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 093 676 01 69
Visa Nam Phong

Place data by Google map